Để đặt hàng quý khách vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn mẫu thiết bị

Bước 2: Chọn màu sắc LED

Bước 3: Gửi thông tin nội dung để in ấn